Thursday, August 30, 2012

Student Pandai vs Student Bodoh

photo credit to wordpress 


Pelajar pandai: Akan dibawa oleh cikgu ke kem-kem akademik, seminar-seminar kecemerlangan, kem-kem tarbiah, kem ibadat, dan segala bagai lah.